Welkom bij STATOP

Bent u geïnteresseerd in onze werkwijze om snel tot een hogere winst te komen bij gelijkblijvende omzet, ga dan meteen naar de rubriek “Specialiteit”

Hét instituut, voor met name het midden- en kleinbedrijf, dat, gedreven door méérwaarde te creëren voor uw organisatie, maatwerk levert in industriële statistiek en kwaliteitszorg, ter verbetering van uw concurrentiepositie en het vergroten van uw marktaandeel.

Zet het mes in de faalkosten
STATOP kiest als uitgangspunt om, vanuit het perspectief van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ook wel Maatschappelijk Duurzaam Ondernemen genoemd, een snelle winstverhoging te realiseren door het mes te zetten in de interne faalkosten, als onderdeel van de kosten van “non-kwaliteit”. Hieronder vallen materiaalverliezen, herstel- en herbewerkingskosten, alsmede extra controles. Denk hierbij eens aan de “Hidden Factory”, een aparte afdeling binnen het productieproces waar de herstelwerkzaamheden en herbewerkingen plaatsvinden. Uit literatuur blijkt dat in Nederland bij industriële bedrijven de interne faalkosten gemiddeld op ongeveer 8% van de omzet liggen. Dat wil zeggen, dat u bij een jaaromzet van € 100.000.000 al snel praat over een bedrag van € 8.000.000

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO genoemd, is een visie op de bedrijfsvoering, die bedrijven helpt onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde te creëren om niet alleen nu, maar ook in de toekomst succesvol te zijn. Bij MVO laat een onderneming zich leiden door een Triple P -business, drie werkgebieden op het gebied van People (de gevolgen voor mensen), Planet (de effecten op het natuurlijk milieu) en Profit (de voortbrenging van goederen en diensten met winst als maatstaf).

Meer energie in de organisatie
Door het reduceren van de interne faalkosten vermindert de uitval/afval waardoor het milieu, dat wereldwijd steeds meer aandacht krijgt, minder wordt belast (Planet). Het biedt tevens de mogelijkheid om een snelle en forse winstverhoging te realiseren (Profit), waarbij de werkdruk bij de mensen niet toeneemt, maar eerder afneemt (People). Door de kennis die de mensen wordt aangereikt, zullen ze zich (nog) meer betrokken gaan voelen bij de organisatie. Het prestige van de organisatie verbetert en er komt meer energie in de organisatie en dat is nou juist wat MVO beoogt.

Werkgebied
Het werkgebied van STATOP is niet landelijk, maar begrensd tot Oost-Brabant en Limburg.